EAV diagnostika - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

EAV diagnostika

Diagnostika

Evidencia EAV merania


Evidencia EAV merania je v programe riešená formou programových modulov. Užívateľ si pri kúpe programu môže určiť, aký modul bude používať. V súčasnosti je k dispozícii modul pre prístroj Salvia s testovacími ampulami a pre prístroj SUPERTRONIC.  

Pre SALVIU je k dispozícii databáza testovacích ampúl (cca 480), ktorú je možné editovať, dopĺňať nové ampule, prípadne nepoužívané ampule vymazať. Možná je rovnako aj evidencia merania robeného pomocou programu EAM so SALVIOU a to jednoduchým importom nameraných záťaží z programu EAM.


Pre modul SUPERTRONIC je dodávaná databáza cca 180 meracích bodov rozdelených do dvoch skupín - základné a pokročilé meranie. Keď terapeut ide merať konkrétny bod, zobrazí sa mu obrázok ruky/nohy s umiestnením meracieho bodu. Pre každý bod je možné zobraziť vo forme grafu históriu nameraných hodnôt z predchádzajúcich návštev klienta.

Programové moduly pre evidenciu EAV merania  prepojenie počítača s prístrojom SALVIA alebo SUPERTRONIC neumožňujú, umožňujú len prehľadné zaevidovanie a vyhodnotenie nameraných hodnôt spolu s ostatnými diagnostickými metódami.

 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky