IRIS diagnostika - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

IRIS diagnostika

Diagnostika

IRIS diagnostika


IRIS diagnostika, diagnostika z dúhovky oka, je realizovaná ako programový modul, ktorý si záujemca môže alebo nemusí zakúpiť. IRIS diagnostika je však fascinujúca diagnostická metóda, ktorá určite každému učaruje. V okamihu získate základný prehľad o stave organizmu.

Dr.Alter ponúka silný programový aparát na podporu IRIS diagnostiky, ktorý umožní s touto metódou pracovať aj menej skúseným a začínajúcim IRIS diagnostikom.

Umožňuje:
- detailne preskúmať dúhovku oka pomocou lupy - pohyblivého okna s nastaviteľnou veľkosťou a zväčšením
- nastavovať jas, kontrast a sýtosť fotografie dúhovky pre lepšie zistenie zmien
- aplikovať priamo na obrázok dúhovky IRIS diagnostickú mapu s popisom príslušnosti každého sektoru ku orgánu
(v programe sú už vložené IRIS mapy autorov B.Jensen, F.Navrátil, N.Bos, J.S.Velchover, J.Colton, ďalšie mapy si môže užívateľ pridávať pomocou zabudovaného výkonného editora IRIS diagnostických máp)
- diagnostická mapa je "elastická" a prispôsobí sa rôznej veľkosti zrenice a dúhovkového venca
- aplikovať priamo na obrázok dúhovky hodinový ciferník pre lepšiu orientáciu
- určiť konštitučný typ vyšetrovanej osoby a tým jej dispozíciu k istým ochoreniam
- pomocou databázy cca 300 IRIS symptómov a ich prehľadného rozdelenia rýchlejšie a presnejšie určiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby aj menej skúseným, prípadne začínajúcim IRIS diagnostikom
- detailne porovnať zmeny na dúhovke oproti predchádzajúcej konzultácii, nakoľko program si udržuje archív všetkých vložených fotografií dúhoviek
- možnosť evidovať niekoľko záberov každej dúhovky z jednej konzultácie
- zosumarizovať a vyhodnotiť zistené IRIS symptómy samostatne alebo spolu so symptómami zistenými inými diagnostickými postupmi v programe Dr.Alter
- vytlačiť protokol z IRIS diagnostiky s fotkami dúhoviek a zistenými IRIS symptómami
- program umožňuje evidenciu IRIS symptómov aj bez použitia digitálneho fotoaparátu priamym pozorovaním oka pomocou lupy. Diagnostika z fotografie dúhovky je však podstatne presnejšia a pre klienta pohodlnejšia 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky