Laboratórne vyšetrenia - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Laboratórne vyšetrenia

Diagnostika

Laboratórne vyšetrenia


Táto nová funkcia bude veľkým prínosom nielen pre používateľov programu z radov lekárov, ale najmä pre nelekárov. Mnohým totiž skratky a výsledky vyšetrení z biochemického laboratória nič nehovoria. Program Dr.Alter vám s tým pomôže. Nielenže v ňom nájdete popis toho ktorého vyšetrenia, aký materiál sa používa, skratku vyšetrenia a hraničné hodnoty rozdelené podľa pohlavia a veku, ale aj príčiny zvýšených a znížených hodnôt. Momentálne je v tabulke 156 vyšetrení, ďalšie si môžete samozrejme sami pridávať. Všetky údaje vrátane hraničných hodnôt si môžete meniť.

Dr.Alter však neponúka len zoznam laboratórnych vyšetrení, ale umožňuje evidovať výsledky z laboratória ako fyzické symptómy, pričom sa do konzulltácie zaevidujú aj príslušné príčiny a tým pádom sa aj zohľadnia v analýzach. Vo fyzických symptómoch program z hraničných hodnôt pre dané vyšetrenie vyberie presne tie, ktoré zodpovedajú pohlaviu a veku pacienta. Samozrejmosťou je grafické zobrazenie histórie hodnôt.


 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky