Moxovanie - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Moxovanie

Terapia

Moxovanie


Moxovanie je prastarý liečebný postup tradičnej čínskej medicíny, ktorým sa mobilizujú reaktívne samoliečiace sily tela. Modul pre moxovanie je pomerne slušne prepracovaný a aj začiatočníka vedie výberom nielen akupunktúrnych bodov, ale aj typu zdroja tepla, podložky, spôsobu moxovania (tonizácia/sedácia),...
Pri výbere konkrétneho bodu pre moxovanie program zobrazí jeho umiestnenie na tele. Do histórie sa zapíše bod, obraz problému, diagnóza/symptóm, tonizácia/sedácia, zdroj tepla, podložka (ak bola použitá), kontakt s kožou/bez kontaktu, kvalita materiálu.

Program obsahuje aj zoznam zakázaných akupunktúrnych bodov pre moxovanie, ďalšie odporúčania a obmedzenia pre moxovanie,... Malé žlté tlačidlá s otáznikom obsahujú rýchlu pomoc pri orientácii v jednotlivých voľbách, napr. akú podložku vybrať pri moxovaní s moxovacím kuželom, či použiť priame alebo nepriame moxovanie, či sedáciu alebo tonizáciu,... 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky