Sumarizácia a vyhodnotenie - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Sumarizácia a vyhodnotenie

Sumarizácia a vyhodnotenie


V okne sumarizácie sa zobrazia všetky zaevidované symptómy a diagnózy z konzultácie. Terapeut môže niektoré z nich vymazať, meniť obsah polí, upravovať. Filter zobrazenia mu umožní zobraziť len symptómy získané vybranou diagnostickou metódou.

Po urobení požadovaných úprav v symptómoch program v prvom kroku vytvárania odporúčaného riešenia rozdelí symptómy podľa orgánov a graficky znázorní počet symptómov signalizujúcich postihnutie/disfuknciu jednotlivých orgánov.

Terapeut sa už na základe tohoto môže rozhodnúť, ktorým materských orgánom začne detoxikáciu, alebo využije ďalšie možnosti analýzy. Grafy záťaže je možné zobraziť aj pre všetky predchádzajúce návštevy klienta.


 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky