Typológia - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Typológia

Diagnostika

Typológia

Priradenie pacienta k istému typu umožní terapeutovi potvrdiť si charakteristické črty tak vo fyzickej ako aj psychickej oblasti, ale aj predispozície k istým ochoreniam.
Prínosom typológie je najmä odporúčanie konkrétneho typu stravy, ktorá je pre daný typ vhodná. Program Dr.Alter umožňuje určenie typu podľa viacerých kritérií:

- konštitučný typ podľa TČM (studený, horúci, suchý vlhký)
- konštitučný typ podľa piatich elementov (drevo, oheň, zem, kov, voda)
- metabolické typy (bielkovinový, uhľohydrátový, zmiešaný)
- k typológii možno zaradiť aj rozdelenie podľa krvných skupín

 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky