Všeobecné vyšetrenia - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Všeobecné vyšetrenia

Diagnostika

Všeobecné vyšetrenia


Doteraz v programe nebolo možné evidovať také základné informácie ako výška, váha, krvný tlak, pulz a pre tých terapeutov, ktorý majú príslušné prístrojové vybavenie aj index tuku. Od verzie 5 už tak budete môcť pohodlne robiť. Program ponúka aj grafické zobrazenie histórie nameraných hodnôt.

Vo verzii 6 bolo všeobecné vyšetrenie doplnené o možnosť užívateľom si definovať akékoľvek parametre tela pre sledovanie s tým, že tieto parametre sa síce v analýzach nijako nevyhodnocujú, ale terapeut má k dispozícii históriu nameraných hodnôt aj s grafickým zobrazením.
 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky