Všeobecné odporúčania - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Všeobecné odporúčania

Terapia

Všeobecné odporúčania


Program umožňuje vytvoriť šablóny (predvolené texty) všeobecných odporúčaní napr. pre stravu, pitný režim,... Zo zoznamu týchto všeobecných odporúčaní potom vyberiete tie, ktoré chcete aby sa zahrnuli do odporúčaného riešenia do jeho úvodnej časti. Text sa vloží naformátovaný a farebne označený tak, ako si ho vytvoríte.

Môžete si povedzme vytvoriť 3 rôzne všeobecné odporúčania pre stravu a klientovi vložíte do odporúčania to najvhodnejšie.
Špecifické odporúčania pre jednotlivé diagnózy/symptómy/orgány zostávajú nezmenené.


 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky