Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verzia 5 - doplnené funkcie


Nová verzia prináša najmä nové možnosti diagnostiky pomocou výsledkov biochemických laboratórnych vyšetrení, ale aj veľmi populárny lunárny kalendár, evidenciu všeobecných vyšetrení ako je výška, váha, krvný tlak, pulz a index tuku, ako aj novú terapiu - energetickú očistu a harmonizáciu.

Lunárny kalendár

Mesiac (Luna) má na ľudský organizmus nezanedbateľný vplyv. Program Dr.Alter vám umožní tento vplyv využiť pre čo najefektívnejšiu terapiu vašich pacientov. Lunárny kalendár integrovaný v programe Dr.Alter je plne užívateľsky konfigurovateľný, presný a prehľadný kalendár so zaujímavými možnosťami. Umožní vám správne naplánovať detoxikáciu organizmu, jeho regeneráciu, vybrať najvhodnejší termín pre operáciu, poradí vám čo je v ktorý deň vhodné jesť a čo zo stravy vylúčiť, kedy zbierať liečivé bylinky, určí vhodné a nevhodné dni pre rôzne činnosti a mnoho dalšieho.

Lunárny kalendár - všeobecné údaje

Pre každý dátum je zobrazený vplyv znamenia, lunárny deň, sila a fáza luny, časť rastliny,... V dolnom paneli všeobecnej obrazovky je aj obrázok zverokruhu s postavením Slnka a Mesiaca pre názorné pochopenie lunárnych cyklov.

Program umožňuje zobraziť vhodné a nevhodné obdobie pre činnosti špecifické, naviazané k telesným orgánom (detoxikácia, operácia, regenerácia, liečenie zápalu) a to spolu so zvoleným orgánom, ako aj činnosti ostatné. Graf sa vypočítava s presnosťou na jednu hodinu, pričom používateľ môže nastaviť veľkosť jednotlivých vplyvov:
- vplyv lunárneho znamenia
- vplyv fázy Luny
- vplyv lunárneho dňa
- vplyv sily Luny
Pohybom myši po grafe sa zobrazia aktuálne údaje pre polohu kurzora aj s % hodnotami vhodnosti a nevhodnosti daného času pre tú ktorú činnosť.

Panel lunárnych znamení

Lunárny kalendár - panel znamení

Na paneli lunárnych znamení je obrázok so znázornením dvoch oblastí - jedna (zelená) predstavuje oblasť tela, ktorú môžeme zaťažovať, detoxikovať, druhá (červená) naopak oblasť ktorú je potrebné šetriť, regenerovať. Tomuto zodpovedajú aj dva zoznamy orgánov. Okrem toho sú zobrazené všeobecné informácie k znameniu, odporúčania k strave a duchovná oblasť.


Panel lunárnych dní

Lunárny kalendár - panel lunárnych dní

Podobné informácie ako panel znamení poskytuje aj panel lunárnych dní. Okrem čísla lunárneho dňa pre zvolený dátum, jeho presného začiatku a konca vypočíta program po zadaní dátumu a času narodenia pacienta aj lunárny deň jeho narodenia a lunárny deň individuálneho lunárneho cyklu. Podľa lunárneho dňa narodenia určí program osobnostné charakteristiky. Lunárny deň individuálneho cyklu zase umožní účinnejšiu prácu na duševnej (astrálnej) úrovni.


Panely činností, nastavenia a tlače
Panel činností zobrazí činnosti, ktoré je vhodné vykonávať v určený dátum a činnosti, ktorým je dobré sa vyhnúť. Zoznam činností a určenie ich vhodných/nevhodných období je pre používateľa programu veľmi jednoducho konfigurovateľné.
Nakoľko lunárne dni, ale aj lunárne znamenia sú závislé od zemepisnej polohy, program umožňuje nastaviť zemepisnú polohu, pre ktorú sa má výpočet realizovať. Pokiaľ je mesto bydliska klienta v zozname polôh, automaticky sa vyberie. Inak si ho môžete jednoducho doplniť. To isté platí aj o časovej zóne. Vďaka tejto vlastnosti môžete bez problémov vypočítať lunárny kalendár aj pacientovi z Ameriky a bude vypočítaný presne pre jeho polohu a časové pásmo.
Program ponúka k lunárnemu kalendáru viacero tlačových výstupov.

Všeobecné vyšetrenia

Doteraz v programe nebolo možné evidovať také základné informácie ako výška, váha, krvný tlak, pulz a pre tých terapeutov, ktorý majú príslušné prístrojové vybavenie aj index tuku. Od verzie 5 už tak budete môcť pohodlne robiť. Program ponúka aj grafické zobrazenie histórie nameraných hodnôt.

Všeobecné vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia


Táto nová funkcia bude veľkým prínosom nielen pre používateľov programu z radov lekárov, ale najmä pre nelekárov. Mnohým totiž skratky a výsledky vyšetrení z biochemického laboratória nič nehovoria. Program Dr.Alter vám s tým pomôže. Nielenže v ňom nájdete popis toho ktorého vyšetrenia, aký materiál sa používa, skratku vyšetrenia a hraničné hodnoty rozdelené podľa pohlavia a veku, ale aj príčiny zvýšených a znížených hodnôt. Momentálne je v tabulke 156 vyšetrení, ďalšie si môžete samozrejme sami pridávať. Všetky údaje vrátane hraničných hodnôt si môžete meniť.

Laboratórne vyšetrenie

Dr.Alter však neponúka len zoznam laboratórnych vyšetrení, ale umožňuje evidovať výsledky z laboratória ako fyzické symptómy, pričom sa do konzulltácie zaevidujú aj príslušné príčiny a tým pádom sa aj zohľadnia v analýzach. Vo fyzických symptómoch program z hraničných hodnôt pre dané vyšetrenie vyberie presne tie, ktoré zodpovedajú pohlaviu a veku pacienta. Samozrejmosťou je grafické zobrazenie histórie hodnôt.


Laboratórne vyšetrenie

Energetická očista a harmonizácia


K mnohým diagnózam, symptómom a orgánom je uvedené, akým spôsobom nehmotné energie vplývajú na fungovanie orgánu, prípadne akými negatívnymi energiami si človek spôsobuje jeho ochorenie, vznik symptómu alebo diagnózy.
Okrem toho program ponúka aj rôzne recepty pre harmonizáciu energetických tokov a očistu od negatívnych energií.   

Doplnenie textov


Tak ako pri každej novej verzii doplnili sme texty jednotlivých tabuliek o nové poznatky. Pribudlo vyše 100 nových fyzických príznakov, bolo doplnených veľa duchovných príčin a bylinkových receptov k už existujúcim diagnózam a symptómom. Informačný obsah programu už predstavuje takmer
4 milióny znakov.


Vo verzii 5 nájdete aj ďalšie menšie či väčšie vylepšenia. Verím, že vaša práca bude opäť o čosi efektívnejšia a úspechy pri terapii väčšie.

Ak ste sa program Dr.Alter rozhodli využívať vo svojej praxi, stačí vyplniť objednávkový formulár. Používatelia starších verzií programu si môžu novú verziu objednať vyplnením formulára pre objednávku update.


IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky