Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verzia 8 - doplnené funkcie novej verzie

Po dlhšom čase prinášame novú verziu s číslom 8. Veríme, že doplnené funkcie budú pre vás prínosom a ešte viac zefektívnia vašu prácu pri pomoci druhým.

Metabolické typy
Každý človek je jedinečný nielen svojim vzhľadom, ale aj schopnosťou spracovať rôzne druhy potravín. Jedinečnosť sa prejavuje aj v tom, aký pomer živín (bielkoviny, uhľohydráty a tuky) v strave potrebuje. Tento optimálny pomer sa môže dokonca meniť počas dňa. Program pomôže terapeutovi jednak zistiť pacientov metabolický typ, ale aj odporučiť mu pre neho správnu stravu a poskytnúť mu návod na doladenie jeho špecifickej stravy. Určenie metabolického typu a odporučenie stravy vychádza z knihy METABOLICKÉ TYPY - Převratný zpúsob stravování od Williama Wolcota a Trish Faheyovej.

Vypĺňanie dotazníka počas návštevy klienta je časovo veľmi náročné, program preto umožňuje vytlačiť dotazník tlačidlom Vytlačiť dotazník (prípadne aj do PDF súboru pomocou programu PDF redirect) a dať ho / poslať ho mailom pacientovi, aby si ho v pokoji doma vyplnil. Terapeut potom môže jednotlivé odpovede v dotazníku programu zaškrtnúť, alebo len zadať počty odpovedí A, B a C.

V zelenom paneli je názov vyhodnoteného metabolického typu pacienta, pod ním pole  Charakteristika metabolického typu, kde sú uvedené charakteristické rysy vybraného typu. V poli Odporúčaná strava sú uvedené odporúčania k strave, nevhodné potraviny, odporúčané potraviny a pomer uhľohydrátov, bielkovín a tukov. Okrem toho aj jednoduchý postup v 12 krokoch pre individuálne doladenie stravy.

Ak sa napriek individuálnemu doladeniu stravy podľa odporúčaných 12 krokov pacient stále necíti dobre, v programe sú doplnené aj dalšie možnosti individuálnej úpravy stravy, ktoré zobrazíte kliknutím na modrú "linku" Individuálne doladenie stravy  v zozname Rôznych receptov, rád a poznámok. Tento návod môžete pacientovi vytlačiť na tlačiarni, alebo pomocou PDF redirect do PDF súboru a poslať mu ho mailom. Obsahuje dolaďovací minikvíz, cirkadiánne rytmy, hodnotenie potravín podľa glykemického indexu, stravu podľa krvných skupín a delenú stravu

Priložené dokumenty

Často môže byť pri evidencii informácii k vyšetreniu alebo terapii potrebné priložiť si ku konzultácii nejaký naskenovaný dokument alebo elektronický výstup externej diagnostiky. Program umožňuje zaevidovať akýkoľvek typ súboru, ktorý počítač dokáže zobraziť (dokumenty PDF, DOC, XLS, TXT, obrázky JPG, GIF, BMP, ... ). Takto budete mať vždy prístup ku všetkým dôležitým podkladom.

Tlačidlom Zobraziť, alebo dvojklikom myšou na názve súboru, prípadne stlačením klávesy Enter zobrazíte priložený dokument v zodpovedajúcom programe (napr. PDF súbor sa otvorí v Acrobat Readeri, XLS súbor v Exceli, DOC súbor vo Worde). Ak k prípone názvu súboru dokumentu nie je vo Windows priradený žiadny program, snaha o zobrazenie vyvolá chybové hlásenie.

Pokročilá evidencia EAV merania prístrojom SALVIA
Od verzie 8 pribudla možnosť pokročilej evidencie merania. Táto umožňuje evidovať v špeciálnej tabuľke všetky merania, teda aj tie s odpoveďou prístroja NIE. Navyše ku každému meraniu môžete evidovať nameranú hodnotu prístrojom SALVIA a vlastnú poznámku. Po prepnutí na pokročilú evidenciu voľbou vpravo hore na paneli virtuálnej misky sa okno programu zmení nasledovne:

Pri pokročilom meraní sa virtuálna miska prístroja používa vždy. Do poznámky si môžete napísať akýkoľvek text, obsahujúci nejaké pre vás dôležité informácie. Nameranú hodnotu zadáte jednoducho tak, že posúvate kurzorom myši po stupnici na obrázku, kým v dolnej časti obrázka prístroja neuvidíte hodnotu nameranú SALVIOU. Túto hodnotu vyberiete kliknutím ľavým tlačidlom myši, čím číslice hodnoty sčernejú a hodnota sa už nebude pohybom myši meniť - bude "zamknutá". Kedykoľvek môžete hodnotu "odomknúť" a zmeniť kliknutím na obrázok prístroja - číslice hodnoty zošednú a budú sa meniť na základe pohybu kurzoru myši po stupnici. 
Pre evidovanie dvoch rôznych odpovedí prístroja SALVIA, teda odpovede áno alebo odpovede nie, slúžia dve tlačidlá. Tlačidlo Odpoveď ÁNO slúži na zaevidovanie merania jednak do konzultácie (tak ako pri základnom meraní), ako aj do špeciálnej tabuľky meraní prístrojom SALVIA. Tlačidlo Odpoveď NIE slúži na zaevidovanie merania len do špeciálnej tabuľky. Odpovede NIE prístroja SALVIA sa do konzultácie neevidujú. Po zaevidovaní merania tlačidlom áno alebo nie sa obsah virtuálnej misky vymaže, odomkne sa nameraná hodnota a inkrementuje sa počítadlo meraní.Tlačidlom Zoznam meraní sa otvorí okno so zoznamom nameraných hodnôt:

Odpovede NIE sú pre jednoduchšiu orientáciu farebne odlíšené. Voľbou Dátum konzultácie si môžete zobraziť merania z predchádzajúcich návštev pacienta, pokiaľ ste ich samozrejme evidovali "pokročilým meraním". V aktuálne zobrazenom zozname môžete vyhľadávať, pričom text sa vyhľadáva v meraných záťažiach, obsahu misky a v poznámke.

Analýza zubov vo vzťahu k orgánom
Podľa TČM ku každému zubu prislúchajú isté orgány. Zaťaženie, alebo disfunkcia orgánu sa potom môže prejaviť napríklad bolesťou zuba bez kazu, prípadne inými opakujúcimi sa problémami zuba napriek liečbe a starostlivosti o chrup. Táto analýza rozširuje diagnostické analýzy programu tým, že umožní terapeutovi potvrdiť si prípadné podozrenie na zaťaženie orgánu/orgánov prejavmi na zube. Použitie môže byť aj opačné - keď je zub zaplombovaný nevhodnou plombou, môže spôsobiť dráždenie prislúchajúceho orgánu a tým povedzme zvýšenú produkciu jeho hormónu, čo sa napríklad pri pankrease a zvýšenej produkcii inzulínu môže prejaviť hypoglykemickými stavmi.

Na obrázku vidieť výsledok analýzy, pri ktorej najväčšie percento symptómov zodpovedá orgánom, prislúchajúcim k zubom 13 a 23 hore a 43 a 33 dole.  Tieto zuby sú vo vzťahu k okruhu Pečeň-Žlčník. Terapeut si dotazom na stav týchto zubov môže potvrdiť preťaženie tohoto okruhu.

Panel Vyhľadať zuby k orgánu slúži na rýchle nájdenie zubov zodpovedajúcich konkrétnemu orgánu. Napríklad pacient sa sťažuje, že od istého času sa u neho prejavuje hypoglykémia. Tá môže byť spôsobená nadprodukciou inzulínu pankreasom, alebo nedostatočnou produkciou kortizolu kôrou nadobličiek. Terapeut si môže zobraziť zuby prislúchajúce pankreasu výberom voľby Orgán a opýtať sa pacienta či mu zubár na niektorom zo zvýraznených zubov nerobil výplň povedzme amalgámom. Potom urobí to isté pre nadobličky. Ak sa zásah zubára potvrdí, riešením môže byť výmena amalgámovej plomby za nekovovú. Zuby prislúchajúce k orgánom sú označené farebným podčiarknutím čísla zubu, v tomto prípade zelenou farbou.

K jednotlivým zubom boli doplnené nové symptómy, týkajúce sa najmä deformácií rastu a ich duchovné (psychosomatické) príčiny.


Ďalšie menšie vylepšenia a opravy

  • IRIS diagnostika - terapeut si pri podozrení na niektorý orgán môže na dúhovke zvýrazniť len sektor tohto orgánu a podrobne ho preskúmať

  • analýza chrbtice - výber stavca zo zoznamu stavcov možno teraz urobiť aj kliknutím na obrázok

  • zoznam orgánov - doplnená príslušnosť orgánu k pohlaviu (UNI, MUŽ, ŽENA), čím sa z analýz odstránia napr. pre muža vaječníky alebo maternica

  • doplnené cca 200 obrázkov k symptómom a diagnózam

  • v zozname konzultácií je možné zobraziť detaily k zaevidovaným symptómom / diagnózam

  • doplnenie nových symptómov k zubom a úprava vzťahov zubov k orgánom

  • doplnenie informačného obsahu


Verzia 8 je v predaji od 15.1.2015

Prehľad funkcií, ktoré priniesli jednotlivé verzie nájdete v porovnaní verzií.

IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky