Často kladené otázky - Dr.Alter

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Často kladené otázky

Otázky a názory

Často kladené otázky

Môžem v programe pracovať s vlastnými bylinkovými zmesami?

Áno, samozrejme môžete. Pre Vaše bylinkové zmesy si môžete v zozname preparátov vytvoriť vlastnú preparátovú radu s názvom napr. Bylinkové zmesy. Jednotlivé zmesy priradíte k orgánom, diagnózam a symptómom. V treťom kroku riešenia potom vyberiete zo zoznamu preparátových rád túto Vašu radu a program do odporúčaného riešenia zahrnie Vaše zmesy.

Pracujem s prístrojom SALVIA. Môžem si pridávať do zoznamu testovacích ampúl vlastné ampule ?
Od verzie programu 1.02 je možné pridávať a vymazávať testovacie ampule do/zo zoznamu. Môžete si vytvoriť vlastné testovacie sady a v programe s nimi pracovať.

Umožňuje program prepojenie s prístrojom SALVIA ?
Programové moduly pre evidenciu EAV merania NEUMOŽŇUJÚ prepojenie počítača s prístrojom SALVIA alebo SUPERTRONIC, umožňujú len prehľadné zaevidovanie a vyhodnotenie nameraných hodnôt spolu s ostatnými symptómami. Pri meraní so SALVIOU môžete využívať ampule dodávané výrobcom alebo program EAM, ktorý tiež dodáva výrobca. Takto namerané hodnoty potom zaevidujete jednoduchým a rýchlym postupom do programu Dr.Alter, ktorý ich následne bude vyhodnocovať a na základe nich odporúčať terapiu. Zakomponovaniu prepojenia s prístrojom SALVIA bráni odmietavý postoj výrobcu k spolupráci, z našej strany to nie je problém.
Od verzie 4 program umožňuje jednoduchý import nameraných záťaží z programu EAM a ich plnohodnotné vyhodnotenie.

Chceli by sme si v programe evidovať aj fotografie z vyšetrenia. Je to možné ?
Áno, súčasná verzia programu už obsahuje FOTO modul, ktorý je zdarma. Umožňuje vloženie fotografií k jednotlivým konzultáciám, ich okomentovanie a porovnanie až 4 fotiek z rôznych konzultácií, čím je možné vyhodnocovať úspešnosť liečby.

Čo sú to programové moduly ? Sú to nejaké prístroje ?
Programové moduly sú časti programu, jeho funkcie, ktoré môžu ale nemusia byť v programe prístupné v závislosti na tom, či ste si "modul" zakúpili alebo nie. Väčšina modulov je zdarma a sú štandardnou súčasťou programu. Iné si musíte zakúpiť. Nejedná sa teda o nijaké prístroje.

Môžem používať program na viacerých počítačoch ?
Áno môžete, ale vždy v jednom okamžiku len na jednom počítači. Pre beh programu je totiž potrebný HW kľúč pripojený k počítaču. Pokiaľ chcete napríklad používať program na pracovisku a aj doma, nainštalujte si ho na obidva počítače. Po ukončení práce na pracovisku si vytvorte zálohu dát, tú potom umiestnite napr. na USB pamäťový kľúč alebo napáľte na CD a preneste spolu s HW kľúčom programu Dr.Alter domov. Tam urobte obnovu dát zo zálohy a môžete pokračovať v práci. Po ukončení práce doma zase vytvoríte zálohu dát a podobným spôsobom ju prenesiete na počítač do práce. Iný, jednoduchší spôsob je popísaný v nasledujúcej otázke.

Môžem nainštalovať program Dr.Alter na USB flash disk ?
Áno môžete, je to ten najjednoduchší spôsob práce na viacerých počítačoch. Na každom počítači, kde budete program Dr.Alter spúšťať najskôr vykonáte kompletnú inštaláciu vrátane drivera pre HW kľúč a databázového stroja BDE. Potom stačí presunúť adresár Dr.Alter, ktorý je pri štandardnej inštalácii umiestnený do C:\Program Files na váš USB disk. Pôvodný adresár Dr.Alter z  C:\Program Files vymažete. Podobne budete postupovať aj pri ďalších počítačoch, tam už však nemusíte prekopírovávať adresár Dr.Alter na USB disk, stačí ho len v  C:\Program Files vymazať. Ikony pre spúšťanie programu treba potom presmerovať na USB disk. Podrobný návod vám poskytneme.
Práca s programom Dr.Alter na inom počítači potom pozostáva zo zasunutia HW kľúča a USB disku do portov USB a spustenie programu z USB disku. Nemusíte sa zatažovať so zálohou a obnovou zo zálohy.

Nechcem aby program odporúčal preparáty, ale chcem ich vybrať sama.
Od verzie 1.03 je program upravený tak, že ak v kroku 3 vytvárania odporúčaného riešenia necháte políčko odporučiť preparáty nezaškrtnuté, program síce nebude do textu odporúčania vkladať preparáty, ale v kroku 4 sa zobrazí prázdna tabuľka pre preparáty. Do nej môžete potom Vami vybrané preparáty vkladať ručne. Tieto sa potom po zapísaní preparátov do odporúčaného riešenia automaticky zaevidujú aj do zoznamu užívaných preparátov.


Pokiaľ máte záujem sa niečo ohľadom programu opýtať, prípadne nám chcete poslať Vašu pripomienku alebo návrh, vyplňte prosím formulár.
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky