Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

ÚČEL PROGRAMU

   
Program Dr.Alter predstavuje nielen prehľadne usporiadanú znalostnú databázu pre celostnú medicínu, ale aj výkonný nástroj na jednoduché zozbieranie čo najväčšieho množstva informácií o zdravotnom stave pacienta, ich analýzu  a odporučenie optimálneho spôsobu terapie.

Všetky údaje v programe je možné meniť, dopĺňať alebo vymazávať, čím si môže používateľ prispôsobiť program presne svojim potrebám.
DIAGNOSTIKA
   
Diagnostika obsiahnutá v programe zahŕňa tak tradičné ako aj moderné diagnostické postupy. S ich využitím je možné s vysokou pravdepodobnosťou odhaliť prvotnú príčinu ochorenia či už na fyzickej alebo psychickej úrovni.
fyzické príznaky
reflexné zóny
psychické príznaky
IRIS diagnostika
meridiány
čakry
orgánové hodiny
anamnéza
všeobecné vyšetrenie
lab. vyšetrenie krvi
lab. vyšetrenie moču
PHAN analýza moču
mikrobiológia
Body Mass Index
konštitučné typy
metabolické typy
numerológia
znamenie zverokruhu
gestá
kyvadlo
EAV diagnostika
ANALÝZA
   
Zozbierané informácie o klientovi pomôže program analyzovať a vyhodnotiť. Terapeut má k dispozícii všetky zaevidované informácie zo súčasnej aj z predchádzajúcich návštev klienta, zdravotný záznam, foto dokumentáciu, užívané preparáty, anamnézu, ...
analýza v pentagrame
analýza disharmónie čakier
analýza energetických blokov
možné mikrobiol. záťaže
nedostatok/nadbytok vitamínov a minerálov
pravdepodobné diagnózy
zaťaženie orgánov
nerovnováha Jin a Jang
body pre moxovanie
vhodné bylinky
vhodné korenia
vhodné preparáty
vhodné potraviny
účinné reflexné body
vhodné drahé kamene
vhodné farby
TERAPIA
   
Odporúčané riešenie (tlačový výstup) je výsledkom diagnostiky a analýzy zozbieraných informácií o zdravotnom stave  klienta. Zahŕňa odporúčania z rôznych spôsobov terapie podľa výberu terapeuta.
zmena myslenia a hodnotového rebríčka
zmena stravy
fytoterapia
liečba korením
reflexná terapia
petroterapia
kolorterapia
moxovanie
elektropunktúra
preparáty
liečba energiou
OSTATNÉ FUNKCIE
   
Program Dr.Alter obsahuje ešte mnoho ďalších informácií a funkcií, ktoré poradia a pomôžu terapeutovi rýchlo nájsť potrebnú informáciu. Jednotlivé zoznamy obsahujú podrobné informácie, slúžiace ako znalostná databáza.
Funkcia lunárny kalendár umožní správne načasovanie terapie, aby jej účinnosť bola čo najvyššia.
adresár a diár
orgány a systémy
liečivé byliny
preparáty
minerály a vitamíny
drahé kamene
farby
lunárny kalendár
rady a recepty
BLOKOVÁ SCHÉMA PROGRAMU
   
Prehľadné zobrazenie funkcí programu Dr.Alter v blokovej schéme zobrazuje obrázok. Kliknutím naň ho zväčšíte.
Podrobný popis funkcií programu nájdete jednak v manuáli, ako aj v prezentačno - inštruktážnom filme k programu

Návrat na obsah