Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


RIEŠENIE PROBLÉMOV

   

Nastavenie kompatibility so systémami Windows Vista, 7 a 8
Na systémoch Windows Vista a Windows 7 a 8 môže dôjsť k nekorektnej inštalácii, ktorú je potrebné opraviť, aby nedošlo k strate používateľských dát. S nastavením kompatibility vám pomôže tento POSTUP.


Inštalácia ovládača HW kľúča pre Windows 7

Tento návod sa týka len tých používateľov programu, ktorí si zakúpili program Dr.Alter pred 25.11.2009 a chcú ho nainštalovať na Windows 7. Po tomto termíne už je distribuovaný program s aktualizovaným ovládačom HW kľúča. Po normálnej inštalácii programu Windows 7 nenájdu správny ovládač HW kľúča. Je potrebné aktualizovať ovládač.
Postup upgrade ovládača HW kľúča - ubezpečte sa, že HW kľúč nie je zasunutý v počítači !!!
1. Kliknite na nasledovný link SentinelSystemDriverInstaller7_5_7.exe  a zvolte Spustiť
2. Inštalátor zistí predchádzajúcu verziu ovládača, čo signalizuje výpisom v okne "Confirm upgrade,  Previous version detected, please confirm" , kliknite na Upgrade
3. Kliknite na Next, vyberte súhlas s licenčnými podmienkami "I accept the terms in the license agreement" a kliknite na Next
4. Vyberte kompletnú inštaláciu "Complet" a kliknite na Next a následne na Install
5. Ukončenie inštalácie potvrďte kliknutím na Finish . Inštalátor bude pravdepodobne vyžadovať reštart počitača
6. Po reštarte zasuňte HW kľúč do počítača, Windows dokončí inštaláciu ovládača, čím je upgrade ovládača ukončený a program Dr.Alter môžete používať.


Problémy pri spustení programu na Windows Vista a Windows 7

Po inštalácii pri prvom spustení program Dr.Alter stvrdne hneď pri zobrazení malého úvodného okna. Pri spustení programu PDXRBLD.EXE z adresára C:\Program Files\Dr.Alter\PDXRBLD\ sa objaví chybové hlásenie:
"Network inicialization failed. File or Directory does not exist. File C:\PDOXUSR.NET Permission denied. Directory C:\"
Je to spôsobené obmedzeniami Visty voči databázovému stroju BDE (Borland Database Engine).
Postupujte nasledovne:
1. Kliknite na tlačidlo Štart a do pola pre vyhľadanie napíšte regedit a stlačte Enter čím spustíte Editor registra
2. Rozbaľte vetvu HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Rozbaľte vetvu SOFTWARE
4. Kliknite pravým tlačidlom na položke Borland a z menu vyberte Permissions...  
5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí vyberte v hornom zozname položku Users a v dolnom zozname povolení zaškrtnite Povoliť
|Full control a stlačte OK
6. Zatvorte Editor registru
7. V hlavnom adresári disku C:\ vytvorte zložku BDEShare
8. Spustite program C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\BDEADMIN.EXE
9. V ľavom zozname vyberte záložku Configuration
10. Rozbaľte položku Drivers, potom Native a kliknite na PARADOX
11. V pravom zozname zmeňte položku NET DIR z C:\ na C:\BDEShare
12. Ukončite BDE Administrátor a spustite program Dr.Alter


Chybové hlásenie "28.4.2008 is not a valid date"
Počas behu programu sa zobrazí chybové okno s nápisom "28.4.2008 is not a valid date". Je to spôsobené nesprávne nastaveným formátom dátumu vo Windows. Postupujte nasledovne:
Štart -> Ovládací panel -> Možnosti dátumu, času, miestneho nastavenia a jazyka -> Zmeniť formát čísel, dátumu a času -> Vlastné nastavenie -> záložka Dátum -> krátky dátum nastaviť na hodnotu dd.MM.rrrr -> tlačidlo OK.
Vo verzii 4 programu už sa nastavenie formátu robí pri štarte programu nezávisle od nastavenia vo Windows, takže tento problém sa nevyskytuje.


Nesprávne zobrazenie diakritiky v textoch programu
Znaky ako Ľ,š,č,ť,ž,... sa nezobrazujú správne. Príčinou je nesprávne nastavená kódová stránka vo Windows. Postupujte naledovne:
Štart -> Ovládací panel -> Možnosti dátumu, času, miestneho nastavenia a jazyka -> záložka Upresniť -> vyberte jazyk Slovenčina -> OK


Nesprávne zobrazenie diakritiky v textoch programu na Windows 10
Windows 10 využíva kodovanie UTF-8 a pre staršie programy je potrebné nastaviť správnu kodovú stránku. Ak sa vám znaky s diakritikou (mäkčene, dĺžne) nezobrazujú v programe Dr.Alter správne, hoci v iných programoch a vo Windows správne sú, postupujte nasledovne:
1. kliknite na tlačidlo Štart a vyberte Nastavenie
2. vyberte ikonu Čas a jazyk a následne položku Miestne a jazykové nastavenia
3. dole kliknite na Ďalšie nastavenia dátumu a času a miestne nastavenia
4. v časti Oblasť kliknite na Zmena umiestnenia a vyberte záložku Správa
5. kliknite na tlačidlo Zmeniť miestne nastavenia systému a z volieb vyberte položku Slovenčina (Slovensko)
6. reštartujte počítač


Užívateľ bez administrátorských oprávnení
Pokiaľ je na počítači viac užívateľských účtov a užívateľ, ktorý bude pracovať s programom Dr.Alter nemá oprávnenia správcu, postupujte nasledovne:
1. nainštalujte Altera ako užívateľ, ktorý bude Altera používať, ale dočasne mu nastavte práva správcu počítača
2. spustite C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe a urobte nasledovné nastavenie:
   Configuration -> Drivers -> Native -> PARADOX zmeňte položku NET DIR na hodnotu C:\Program Files\Dr.Alter
3. spustite Alter stále ako správca. V adresári C:\Program Files\Dr.Alter sa vytvorí súbor PDOXUSRS.NET. Ukončite Altera
4. reštartujte počítač aby sa prejavilo nastavenie
5. odoberte užívateľovi práva správcu
6. spustite Altera

    
Problémy s ovládačom HW kľúča
Ak po nainštalovaní a následnom zasunutí HW kľúča do USB portu počítača Windows kľúč nerozpoznajú korektne, postupujte nasledovne:
Štart -> na položke Tento počítač kliknite pravým tlačidlom a vyberte Vlastnosti -> záložka Hardware -> tlačidlo Správca zariadení
V zozname bude pri zasunutom HW kľúči zobrazené USB zariadenie so žltým otáznikom. Dvojklikom na toto zariadenie zobrazíte okno jeho vlastností, vyberte záložku Ovládač a kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač. Na otázku, či sa má Windows pripojiť k Windows Update vyberte voľbu Nie a kliknite na Ďalší. Vyberte Inštalovať zo zoznamu alebo daného umiestnenia a kliknite na Ďalší. Zadajte cestu, kde sa má ovládač hľadať na "C:\WINDOWS\system32" a kliknite na Ďalší. Windows najde ovládač a nainštaluje ho.


Ak sa pri práci s programom vyskytujú nejaké problémy a odpoveď ste v uvedenom texte nenašli, popíšte prosím čo najdetailnejšie svoj problém.IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky