Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


Novoročné prianie

Prajem nám všetkým do nového roku
schopnosť vidieť svoje temné stránky,
odvahu ich pomenovať
a silu ich zmeniť.

Prajem nám všetkým,
aby sme čo najčastejšie robili také rozhodnutia,
ktoré budeme považovať
za správne aj s odstupom času.

Prajem nám všetkým,
aby impulzom pre naše činy nebolo len naše "ja chcem",
ale aj potreby ostatných živých bytostí.

Prajem nám všetkým
rovnováhu medzi tým, čo považujeme za "dobré" a "zlé",
pretože práve to druhé býva často
hlavným impulzom nášho pochopenia a poznania.

Prajem nám všetkým,
aby radosť, humor a smiech
dominovali našim životom.

Prajem nám všetkým
čo najviac chvíľ,
keď budeme sami sebou
a nie tým, čo od nás druhí očakávajú.

Prajem nám všetkým
aby sme vedeli spomaliť, zastaviť sa,
zabudnúť na chvíľu na každodenné starosti
a jednoducho len byť a vnímať nádheru života.

... a svet bude krajším miestom pre život.


                                                     Peter Nemec

Návrat na obsah