Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


Ste dobrý SALVIA merač ?


Vo filme k programu Dr.Alter odznel v časti EAV diagnostiky pomocou prístroja SALVIA nasledovný názor:

Aj keď ide určite o zaujímavé spôsoby diagnostiky, prekvapuje ma, že niektorí terapeuti využívajú EAV meranie ako jedinú diagnostickú metódu. Mnohí z merajúcich si vôbec neuvedomujú, že presnosť merania je závislá od množstva faktorov, z ktorých mnohé nie je možné ovplyvniť. Preto je viac než vhodné konfrontovať výsledky EAV diagnostiky s inými diagnostickými metódami.

Nebudeme opodstatnenosť tohoto tvrdenia vysvetľovať z pohľadu fyziky a biochémie, ale ponúkneme vám možnosť, ako si sami overíte, ako presne meriate. Urobte si, ak samozrejme chcete, nasledovný pokus:

Pre tento pokus sú potrebné 3 osoby, ktoré si nazveme nasledovne:
- pacient - meraná osoba
- merač - ten, ktorý meria
- zákerák - osoba, ktorá bude zohrávať v tomto pokuse hlavnú úlohu

Určite si, že urobíte napr. 20 meraní s rôznymi ampulami (pre používateľov EAM sa bude ampulou rozumieť vloženie záťaže do aktívnej oblasti). Podmienkou je, že merač NESMIE vedieť, akú ampulu momentálne meria. Ampule mu bude vkladať zákerák, ktorý po odmeraní výsledok k danej záťaži zaeviduje a bez toho aby oboznámil merača s tým čo sa meralo sa prechádza k ďalšiemu meraniu. Úlohou zákeráka je čo najviac "znáhodniť" celý proces merania. Vyberie si napr. len 3 ampule (označme si ich číslami 1,2 a 3) a tieto bude náhodne vyberať na meranie napríklad losovaním z klobúka. Merač sa môže dozvedieť aké ampule a v akom poradí meral až po skončení celého pokusu.

Tabuľka pre evidenciu merania aj so zapísanými hodnotami môže vyzerať napríklad nasledovne:

Meranie číslo

Ampula

Odpoveď prístroja

1

3

ANO

2

3

ANO

3

1

NIE

4

3

NIE

5

2

ANO

6

2

ANO

7

2

NIE

:

:

:

20

1

ANO

Meranie zosumarizujete a vyhodnotíte výsledok.

Napríklad: ampula 3 sa merala 8 krát, ANO vyšlo 5 krát, NIE vyšlo 3 krát,...

Vyhodnotiť výsledky takéhoto merania si už dokážete sami a na základe nich budete s tvrdením vo filme súhlasiť alebo nesúhlasiť. Čím viac meraní v pokuse urobíte a čím menej bude ampúl, tým jednoznačnejšie môžete určiť, ako presne meriate.

Pokiaľ sa budete chcieť s vašimi výsledkami s nami podeliť, budeme veľmi radi. Môžete tak urobiť vyplnením formulára na konci strany so zaujímavosťami.

Návrat na obsah