Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

JE SAMOVRAŽDA RIEŠENÍM?

Občas sa v našich životoch vyskytnú situácie, ktoré sa nám z nášho uhla pohľadu zdajú neriešiteľné, z ktorých nevidíme východisko. Bohužiaľ, čoraz častejšie riešia tieto situácie najmä mladí ľudia samovraždou.

Nerobím si ilúzie, že táto moja úvaha zabráni človeku, ktorý sa už pevne rozhodol, samovraždu spáchať. Niektorým ľuďom však môže pomôcť pozrieť sa na život z iného uhla pohľadu a uvedomiť si, že samovražda vlastne nič nerieši. Ba práve naopak, situáciu ešte zhorší.

Aby som mohol otázku samovraždy vysvetliť, musím najskôr objasniť čo je to osud. Zdrojom uvedených informácií je najmä dielo BYTÍ – životní filozofie od Jozefa Zezulku, vydaného vydavateľom Tomáš Pfeiffer - Dimenze 2+2 v roku 2012. Jeho online verziu nájdete tu.

Osud, ktorý žijeme, je ako dopredu napísaná kniha. Môžeme si ho predstaviť ako vajíčko, v ktorom sú za sebou poukladané jednotlivé osudové udalosti. Predstavme si ich ako tyčky. Každá udalosť má svoje dimenzie, od najlepšieho/najľahšieho priebehu, ktorý predstavuje horný koniec tyčky, až po najhorší/najťažší priebeh, reprezentovaný dolným koncom tyčky. Červená čiara predstavuje os prechodu osudom.


Nutnosť rodiť sa do osudov je daná vývojovým zákonom. Svojim zrodením vstupujeme do jedného konkrétneho osudu, pretože mu svojím vývojovým stupňom, psychickou kvalitou, myšlienkovým zložením a postojom presne zodpovedáme. Pevne daný osud so svojimi osudovými udalosťami je „Božia vôľa“, ale to, ako budeme osudom prechádzať (červená čiara na obrázku), záleží na našej „slobodnej vôli“.

Ako bytosť, opakovane sa rodiaca do osudov, máme množinu svojich vlastností, z ktorých niektoré sú zvládnuté dobre, ale na iných je potrebné ešte zapracovať. Možnosť zdokonalenia tých zaostávajúcich vlastností je jedným z kritérií výberu osudu. Vybraný osud nám prinesie situácie, ktorých riešením zdokonaľujeme práve tieto zaostávajúce vlastnosti.

Je potrebné zdôrazniť jeden dôležitý fakt. Smrťou osud nekončí. V osude je niekoľko udalostí, ktoré ak ich prechádzame v dolnom, najhoršom možnom priebehu, môžu spôsobiť fyzickú smrť. Ku koncu osudu je takýchto udalostí viac. Po smrti dožívame osud bez fyzického tela.


Ďalšia vec, ktorú musíme mať na pamäti, je zákon odrazu, alebo ako ho nazývajú vo východných náukách – karma. Ako už bolo uvedené, udalosti osudu sú pevne dané, ale či ich budeme prechádzať v ich hornom konci, teda v lepšom priebehu, alebo v dolnom konci, teda v horšom priebehu, záleží na našej slobodnej vôli.

Predstavme si istú životnú situáciu, v ktorej sa musím rozhodnúť ako zareagujem. Výsledkom tohto rozhodnutia bude čin, ktorého dopad môže byť pozitívny alebo negatívny. Dopad tohto činu je jednak na môj súčasný osud a to zvýšením osi prechodu osudom, teda zľahčením si osudu ak bol čin pozitívny, alebo naopak znížením osi prechodu osudom ak bol čin negatívny.

Čin sa však prejaví pomocou zákona odrazu (karmy) aj na mojom budúcom osude, ktorý bude obsahovať karmické udalosti, umožňujúce mi pochopiť následky mojich činov na ostatné bytosti zo súčasného života.

Už sa pomaly dostávame k téme úvahy – samovražde. Predstavme si, že prežívam jednu z ťažších udalostí osudu. Môže to byť karmická udalosť, spôsobená negatívnym činom v minulom živote, alebo „normálna“ osudová udalosť, ktorá mi len prináša možnosť niečo pochopiť a skvalitniť niektorú zo svojich bytostných vlastností.

Mne sa však zdá situácia neriešiteľná a rozhodnem sa ukončiť trápenie samovraždou. Čo sa stane? Ako bolo napísané, samovraždou osud nekončí. Všetky zvyšné udalosti osudu si musím aj tak prežiť ale v tom horšom priebehu, pretože samovražda mi os prechodu osudom rapídne zníži. Negatívne sa tiež odrazí na voľbe nasledujúceho osudu.

Prežívanie osudu je ako škola, v ktorej sa musíme naučiť zvládať konkrétne problémy. Ak pred riešením problému utečiem, napríklad samovraždou, neznamená to, že ho už nebudem musieť riešiť. V budúcom osude sa tá istá situácia / problém zopakuje a možno v ťažšom priebehu. A bude sa opakovať dovtedy, kým ju úspešne nezvládnem.

Zopakujme si otázku z názvu úvahy: Je samovražda riešením? Na základe uvedených informácií je odpoveď jednoznačná: NIE.

Niekde som počul nasledovné vyjadrenie: „Zmeňme trápenia na výzvy a život sa hneď stane krajším a zmysluplnejším“. Ak to niekto nepochopil, ide o to, zmeniť ťažkú, "neriešiteľnú" situáciu na výzvu a snažiť sa ju zvládnuť. Tým sa chápanie práve prežívanej situácie obráti o 180° a človek si môže povedať: „Ja túto výzvu zvládnem, neposeriem sa predsa pred každou prekážkou, ktorú mi osud postaví do cesty“.

Verím, že uvedené informácie pomôžu mnohým ľuďom zmeniť pohľad na život a uvidieť v ťažkých životných situáciách istý zmysel a význam.

Na záver si ešte dovolím spomenúť dva filmy, ktoré podľa môjho názoru zaujímavým spôsobom zobrazujú prežívanie „nevtelenej“ časti osudu:

a


Peter Nemec
 


Návrat na obsah