Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


Zázračné správy z vody

Voda má pre nás veľmi dôležitú správu. Hovorí nám, aby sme brali vážne náš pohľad na seba. Keď sa na seba pozrieme zrkadlom vody, správa sa stáva nečakane kryštalickou, jasnou. Vieme, že ľudský život je priamo spojený s kvalitou našej vody, ako v nás, tak aj okolo nás.

Fotografie odrážajú prácu Masaru Emota. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o tom, že vaše myšlienky ovplyvňujú všetko vo vás aj okolo vás, informácie a fotografie tu uvedené zmenia vašu myseľ a hlboko zmenia vaše názory.

Z Emotovej práce dostávame skutočné dôkazy o tom, že ľudská vibračná energia - myšlienky, slová, idey a hudba - ovplyvňujú molekulárnu štruktúru vody, rovnakej vody, ktorá tvorí viac ako 70% hmoty ľudského tela a pokrýva rovnaké množstvo povrchu našej planéty. Voda je jediný zdroj všetkého života na tejto planéte, jej kvalita a celistvosť sú životne dôležité pre všetky formy života. Telo je veľmi podobné špongii. Je zložené z miliónov komôriek, ktoré obsahujú vodu. Kvalita nášho života je priamo spojená s kvalitou vody.

Voda je veľmi tvárna substancia. Jej fyzický tvar sa ľahko prispôsobuje akémukoľvek prostrediu. Ale jej fyzický vzhľad nie je jediný, ktorý sa mení; molekulárny tvar sa mení tiež. Energia vibrácií okolia mení molekulárny tvar vody.

Pán Emoto vizuálne zdokumentoval tieto molekulárne zmeny vo vode. Nechá zmrznúť kvapku vody a potom ju skúma mikroskopom, ktorý má schopnosť fotografovať. Jeho práca jasne demonštruje odlišnosť molekulárnej štruktúry vody a vplyv okolia na jej štruktúru.

Rôzne zdroje vody

Pramenitá voda v Saijo, Japonsko

Pramenitá voda v Sanbuichi Yusui, Japonsko

Antarktický ľad

Fontána v Lurdách, Francúzsko

Jazero Biwako a kúpalisko pre oblasť Kinki, Japonsko

Rieka Yodo tečie cez väčšinu veľkých miest v Kasai, Japonsko

Voda z priehrady Fujivara pred vyrieknutím modlitby budhistickým mníchom

Voda z priehrady Fujivara po vyrieknutí modlitby budhistickým mníchom

Hudba

Po nedávnej popularite na poli hudobnej terapie sa M. Emoto rozhodol zistiť, aký vplyv má hudba na štruktúru vody. Umiestnil destilovanú vodu medzi dva reproduktory po dobu niekoľko hodín a potom fotografoval kryštály, ktoré sa sformovali po zamrznutí vody.

Beethovenovo Pastorale

Bachovo "Vzduch pre strunu G"

Tibetská sutra

Heavy-metalová hudba

Myšlienky a slová

Po tom, čo videli, ako voda reaguje na rozličné podmienky prostredia, znečistenie a hudbu sa M. Emoto a jeho kolegovia rozhodli preskúmať, ako myšlienky a slová ovplyvňujú formovanie kryštálov neupravenej, destilovanej vody, s použitím slov napísaných v textovom procesore (tj. na počítači) na papier a ten nalepený na pohári s vodou cez noc. Rovnaký postup bol prevedený s použitím mien zosnulých osôb. Vody boli potom zmrazené a vyfotografované.

Destilovaná voda

Láska a vďačnosť

Ďakujem

Štveš ma, zabijem ťa

Matka Tereza

Adolf Hitler

Tieto fotografie ukazujú neuveriteľné odrazy vody, živej a silno reagujúcej na každú z našich emócií a myšlienok. Je celkom evidentné, že voda ľahko preberá vibrácie a energiu svojho okolia, či už toxického a znečisteného alebo prirodzeného pôvodného.

Výnimočná práca Masaru Emota je úchvatným prejavom a výkonným nástrojom, ktorý môže navždy zmeniť naše vnímanie nás samých a sveta v ktorom žijeme. Teraz máme hlboký dôkaz o tom, že môžeme pozitívne uzdraviť ať nás a našu planétu myšlienkami, ktoré si vyberieme k mysleniu a spôsobmi, ktorými tieto myšlienky prevedieme na činy.

Interview s Dr.Emotom

Návrat na obsah