Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


Teal Scott: Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľudom? (Prečo sa život nezdá fér)

Väčšina z vás verí, že vaše myšlienky sú odpoveďou na to čo pozorujete.
Toto je prvá obrovská ilúzia do ktorej sme padli. Akceptovali sme to kolektívne ako druh. Ale je to iba ilúzia.

Pravda je taká, že to čo pozorujete, je odpoveďou na to, čo ste si mysleli.

Väčšina z nás si vedome nevyberá svoje myšlienky a namiesto toho sú naše myšlienky priťahované k čomukoľvek, čo sa okolo nás deje.

Je to takto: Niečo sa stane. Neuvedomujeme si, že sa to deje pretože sme si už "pritiahli" tú udalosť myšlienkami, ktoré si myslíme. Často už nejaký čas pozorujeme čo sa deje. Máme emocionálnu pocitovú reakciu na to, čo sledujeme a keďže sa normálne cítime bezbranný v zmysle toho čo pozorujeme, dôjdeme k záveru, že nemáme žiadnu kontrolu nad emocionálnou reakciou na to, čo pozorujeme a že nemáme žiadnu kontrolu nad našou realitou. A keďže nevidíme, ako sme si mohli zaslúžiť to, čo sa práve stalo, usúdime, že zlé veci sa niekedy stanú dobrým ľudom bez jasného dôvodu.

Naše myšlienky sú extrémne silné signály, ktoré vysielame. A vždy žijeme odraz toho, čo vysielame.

Máme väčšiu silu, než si vôbec dokážeme predstaviť. Väčšiu, než by sme možno niekedy chceli. A nič sa nedeje z ničoho nič. To si iba my myslíme, že áno,
pretože neovládame dobre naše myšlienky. Neuvedomujeme si, čo sme si mysleli, až kým sa to nezrealizuje. A dokonca ani potom si to niektorí z nás nespoja s tým, čo sme si mysleli a čo sa následne manifestovalo v našej realite.

Ak sa sústreďujete na to, čo nie je príjemné, ak sa sústreďujete na problém,
ak sa sústreďujete na to, čo nechcete, nezáleží na tom ako veľmi ste dobrý človek, vytvárate esenciu a potom manifestáciu práve týchto myšlienok.

Dokonca myšlienka, že Zlé veci sa dejú dobrým ľudom je viera sama o sebe, ktorá Vám neslúži. Je to viera, ktorá sa musí manifestovať, aby dokázala svoj účinok. Možno bude pre Vás dobré sa vrátiť a pozrieť si video o zaslúžení.  

Vesmír nefunguje v zmysle toho, čo si zaslúžite. Neexistuje žiadny vonkajší boh. Vesmír nie je mimo Vás. Vesmír nesúdi. Nesúdi, či si niečo zaslúžite, alebo či ste niečoho hodní.

To čo chceme, prichádza do nášho života iba tým, že tomu dovolíme prísť. Vaše zaslúženie si je absolútne. Zaslúženie si je absolútne pre každú existujúcu bytosť.

Či si dovoľujeme alebo zasluhujeme veci, ktoré by sme chceli manifestovať
prichádza z titulu toho, čomu venujeme pozornosť.

Najsilnejší zákon v tomto vesmíre je zákon príťažlivosti.

Väčšina z vás pozerala film Secret (Tajomstvo), takže približne chápete, čo to znamená. Ale pravda zákona príťažlivosti ide oveľa hlbšie.

Fyzická realita v ktorej žijete je typ holografického zrkadla. Je navrhnutá tak, aby sa stala presným odrazom myšlienok ktoré máte, takže môžete zažiť tieto manifestované myšlienky a rozhodnúť sa či chcete niečo iné, alebo či sa Vám páči to, čo ste si už manifestovali.

Je to úrodná pôda pre expanziu, ale neexistuje žiadne súdenie toho, čo vytvárate, či je to dobré alebo zlé. Je to nesúdiace zrkadlo. Rovnako ako zrkadlo vo vašej spálni nie je súdiace. Iba vám dáva presný odraz toho, čo je pred ním.

Takže ak si myslíte nejakú myšlienku, táto myšlienka sa presne manifestuje.

V minulosti som použila nejaký symbolizmus, ktorý sa mi páči pri zákone príťažlivosti. Povedala som že myšlienky, presnejšie povedané frekvenciu myšlienok môžeme prirovnať k farbám.

Tak dajme tomu že myšlienka „Ja nie som dosť dobrý“ vibruje na frekvencii zelenej farby. Keď žijete touto myšlienkou, môžete byť v zhode iba s tým, čo vibruje na „zelenej frekvencii“. Takže budete v zhode iba s ľuďmi a okolnosťami, ktoré posilňujú vibráciu, že nie ste dosť dobrý.

Budete stretávať ľudí, pri ktorých sa budete cítiť, že nie ste dosť dobrý, vyskytnú sa okolnosti, ktoré vám dajú pocítiť, že nie ste dosť dobrý. To sú jediné veci, s ktorými sa vibračne zhodujete.

Zákon príťažlivosti vytvára presný odraz vašich myšlienok tým, že zosúlaďuje frekvencie.

Takže ak sa cítite, že nie ste dosť dobrý, zažijete odraz tohto v ľuďoch, okolnostiach a udalostiach, pri ktorých sa budete cítiť, že nie ste dosť dobrý.
Priťahujete to, čomu venujete pozornosť.

Vaše emócie počas celého dňa, vám dávajú presnú odozvu, či sa Vám bude manifestácia vašich myšlienok páčiť alebo nie. Keď cítite pozitívne emócie, zosúlaďujete sa s udalosťami, ktoré sa vám budú páčiť. Ak naopak cítite negatívne emócie, tak je to indikátorom toho, že sa zosúlaďujete s vecami, ktoré sa Vám nebudú páčiť, keď sa manifestujú.

Tento Vesmír, ktorý pomenovávate ako Zdroj alebo Boh, nie je pomstychtivý. Máte absolútnu slobodnú vôľu. Ale aký druh slobodnej vôle máte?

Máme slobodnú vôľu sústredenia, venovania pozornosti. Máme slobodnú vôľu myšlienok a myšlienky sú to, čo vytvára a organizuje všetko v našej realite.

Takže máme absolútnu silu a kontrolu nad celou našou realitou. Energia, ktorá vytvára vlny a častice vo fyzickej realite, ich usporiada tak, aby sa zhodovali s našimi dominantnými myšlienkami.

Aj keď sme v neustálom procese zvyšovania našej vibrácie, aj keď sme spravili veľký pokrok v určitých veciach, väčšina z nás si stále neuvedomuje dosah toho, na čo práve myslí.

Keď myslíme negatívne po tom, čo sme emocionálne klesli do negatívneho priestoru, stávame sa frustrovaní a depresívni, ale neuvedomujeme si, že je to dôsledok našich negatívnych myšlienok.

Sme mixom vibrácií. Máme dobré vibrácie vo vzťahu k určitým veciam a nie tak dobré vibrácie k iným veciam. Takže je možné si veľmi zlepšiť vibráciu vo vzťahu k určitým veciam a stále si ponechať zväčša negatívnu k iným veciam.

Napríklad môžeme nasmerovať našu vibráciu smerom k hojnosti a to môžeme spraviť relatívne rýchlo. Takže to, čo sa manifestuje bude hojnosť.
Ale môže byť pre nás ťažké nasmerovať pozitívne našu vibráciu týkajúcu sa napríklad vzťahov, a tak kým sa hojnosť v našom živote zlepšuje, vzťahová oblasť nášho života sa nemusí až tak zlepšiť, pretože vibrácie s ňou súvisiace sa ešte nezmenili.

Vy ste súborom vibrácií, ktoré keď sa spoja, vytvoria vašu celkovú vibráciu. Vašou úlohou tu je zvýšiť si frekvenciu vo všetkých častiach celkovej vibrácie, takže si manifestujete ten druh reality ktorý chcete vo vzťahu ku každej časti Vášho života.

Keď sa bavíme na tému  „Prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľudom“, často nedokážeme pochopiť, prečo sa dejú zlé veci deťom a zvieratám. Radi sa na ne pozeráme ako na nevinné, čím myslíme, že si nevytvárajú svoju realitu.

Ale neexistuje žiadna štartovacia čiara, od ktorej si vytvárate vašu realitu.
Deti sú tak isto tvorcami svojej reality, dokonca aj predtým, než sa narodia. Priťahujú si celú svoju skúsenosť vrátane zážitku ich vlastného pôrodu.

A tak keď vidíme dieťa, ktoré zažíva niečo bolestivé, ktoré prišlo do prostredia kde ho zneužívali, nemôžeme akceptovať myšlienku, že dieťa má nejaký podiel na tejto svojej skúsenosti. Vidíme to ako najvyššiu formu obete. Ale tento náš pohľad vychádza zo slabého chápania, že oni sú tiež večnými tvorcami a tak priťahujú manifestácie do svojich realít smerovaním ich pozornosti.

Nikto a nič nie je mimo kruhu tvorenia.

Pomoc príde ak o ňu požiadate a budete veriť, že príde. Ale nikto nemôže za vás myslieť, nikto sa nemôže vcítiť do vášho zážitku a tvoriť  za vás.

Ani by to nespravili, ak by im skutočne záležalo na vás a vašom najvyššom dobre.

Ak by ste niekoho zachránili pred jeho vlastným životom a myšlienkami,
tak by to neslúžilo jeho najvyššiemu dobru. Vlastne jediná správa ktorú niekomu vysielate, keď mu prichádzate na pomoc je, že on sám to nezvládne.

Zdroj ktorého ste predĺženou energiou Vás miluje viac než by ste mohli kedy pochopiť. Nikdy by vás neodzbrojil myšlienkou, že potrebujete zachrániť.

Zdroj si nemyslí že potrebujete zázraky. Myslí si, že by ste mali vedieť, že si vytvárate vašu vlastnú realitu.

Neexistuje niečo také ako dobré alebo zlé, aspoň čo sa týka Zdroja. Vlastne v miesta, kde je Zdroj, je nekonečná perspektíva. Je to tak, že všetko je vám požehnané. Dokonca veci, ktoré ste si manifestovali a nepáčia sa vám, vám
poslúžili tým, že ste zistili čo preferujete.

Bez tohto kontrastu by ste ani nevedeli, čo je to, čo chcete vytvoriť
a tak všetko, dokonca aj najväčšie tragédie v našich životoch spôsobujú expanziu toho, čo v skutočnosti sme. Spôsobujú, že sa učíme, že poznávame a tak slúžia svojmu účelu.

Aj tí najlepší ľudia na tejto Zemi, ktorých by sme považovali za nevinných, ale aj deti a zvieratá, sústreďujú svoju pozornosť takým spôsobom, že sa zosúlaďujú s vecami, ktoré im neprospievajú.

A tak Vesmír, ktorý nehodnotí čo je pre niekoho dobré alebo zlé, ktorý rozpoznáva iba veľkosť a pravdu vás ako tvoriteľa, ktorý umožňuje úplnú voľnosť myšlienok, ktorý vás rozpoznáva ako rozšírenie seba samého, vás považuje za takého istého Boha ako je on sám.

Zažívate presne fyzicky manifestovaný odraz svojich myšlienok aj v tom prípade, keď sú to myšlienky, ktoré sa manifestujú ako tragédia.

Toto je pilulka ktorú nechceme prehltnúť. Chápem, že ak sme uprostred tragédie, je ľahšie uveriť tomu, že v tom nemáme prsty. Je ľahšie veriť, že existuje vonkajší Boh a že my iba hráme podľa jeho plánu. Môžeme sa cítiť lepšie pri presvedčení, že Boh si s nami ako so svojím výtvorom môže robiť čo chce, než aby sme pochopili, že sme priložili ruku k dielu a vďaka tomu sme trpeli.

Táto pilulka nám nejde dobre dolu krkom najmä ak sme ju obalili pocitom viny.
Vina nie je koncept, ktorý existuje v tomto vesmíre oddelený od ľudskej mysle.
Môžem vám povedať, že ak pokrývate veci vinou, tak sa vám táto pilulka zasekne v krku. Ale prehltnúť ju je kľúčom k našej slobode.

Je to kľúč k vytvoreniu takého života, ktorý ste vždy chceli. K zámernému vytváraniu svojho života namiesto toho, aby ste boli stratení v ilúzii, že realita sa vám deje.

Väčšine z nás trvá nejaký čas, kým zamení svoje presvedčenia, obzvlášť tie, s ktorými pracujeme veľmi dlho, za presvedčenia, ktoré sú nám viac prospešné.
Takáto zmena sa nestane cez noc. Ale najdôležitejšia vec je, že vždy môžete zmeniť smer. Vždy si môžete v tomto momente vybrať, že sa sústredíte na niečo, pri čom sa emocionálne cítite lepšie a tým sa manifestuje niečo, čo by ste radi zažili namiesto toho, čo vám spôsobí bolesť.

Môžete otočiť prúd negatívnych udalostí vo svojom živote okamžite, ako sústredíte svoju pozornosť na niečo pozitívne. Je vibračne nemožné, aby sa udialo niečo negatívne niekomu, kto sa sústredí na pozitívne veci, ktoré u neho vyvolávajú dobré pocity.

Takže ak sa zosúladíte s niečím, čo vo vás vyvoláva nepríjemné pocity, máte príležitosť sa obzrieť, spätne vysledovať a porozmýšľať nad tým, aké myšlienky vás doviedli k tejto udalosti.

Uvedomíte si, že každá negatívne vec, ktorú môžete zažívať, sa vám snaží ukázať čo je to, čo si chcete pre seba vytvoriť. A čo viac, ukazuje vám kto v skutočnosti ste.

Ak dosiahnete istú úroveň v smerovaní svojej pozornosti, budete schopní cítiť sa dobre aj v niektorých situáciách, ktoré sú „zlé“. To je dôkaz toho, že ste prevzali úplnú kontrolu nad vašimi vibráciami, emóciami a nakoniec nad celou vašou realitou.

Ak raz začnete vidieť svet týmto spôsobom, už nikdy nezažijete prekvapenie. Nič, čo sa objaví vo vašej realite, vás neprekvapí. To je absolútna sloboda a absolútna kontrola.

Voľba zmeniť pozornosť na niečo, pri čom sa cítite dobre, je Vám k dispozícii práve teraz v tomto momente. Nezáleží na tom, koľko rokov ste strávili sústredením pozornosti na negatívne veci, práve teraz máte možnosť sa zamerať na niečo, pri čom sa cítite lepšie.

Tým, že sústredíte svoju pozornosť na čokoľvek, pri čom sa cítite dobre, si vytvárate veci vo vašej realite, ktoré si prajete zažiť.

Zlé veci sa len tak nedejú dobrým ľudom, zlé veci sú priťahované do životov dobrých ľudí cez to, čomu venujú svoju pozornosť.

Všetci sme zodpovední za všetko čo sa objaví v našej realite, aj zvieratá, deti a ľudia ktorí nám pripadajú najnevinnejší, pretože náš život sa nám nedeje, ale my si vytvárame každý kúsok z neho.

Keď prevezmete zodpovednosť za svoj život a naplníte úlohu mocného tvorcu, ktorým ste, váš život sa začne pre vás odvíjať veľmi dobre. Už vo vašom živote nebudú žiadne prekvapenia a nebudete sa cítiť ako obeť. To je krása, ktorá prichádza so zámerným tvorením.
Upravený prepis videa Teal Scott. Originál si môžete pozrieť na
http://youtu.be/Oi_T7ai70mkNávrat na obsah